سیستم پنل مدیریت آکان(مدیریت در صفحه سایت)کاملا فارسی،ایرانی  و روان میباشد و بدون دانش فنی و با کمی تجربه میتوان از آن استفاده نمود.