تمامی سرویس های آکان،به صورت استاندارد و بدون اخذ هزینه جداگانه،سئو سازی شده و در گوگل به ثبت می رسند!!!