تمامی خدمات شرکت آکان به صورت دائمی دارای پشتیبانی میباشند و شما در هر لحظه که دچار مشکل شدید،میتوانید با واحد پشتیبانی نمایندگی ارتباط برقرار کنید!